ΤΜΗΜΑΤΑ

  imagesCAJ0SKKF         

ΔΕΥΤΕΡΑ

  • ZUMBA FITNESS          10:30
  • Tae Kwon Do (junior)    17:00
  • Tae Kwon Do (Μικροί)   18:00
  • Zumba Fitness 19:00
  •  Tae Kwon Do (Αγωνιστικό) 20:00
  • Τμήμα αυτοάμυνας 21:20

ΤΡΙΤΗ

  • PILATES        10:30

  • Zumba Fitness   19:00                                     ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
  • Tae Kwon Do  20:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • ZUMBA FITNESS          10:30
 • Tae Kwon Do (junior)    17:00
 • Tae Kwon Do (Μικροί)   18:00
 • Zumba Fitness 19:00
 • Tae Kwon Do (Αγωνιστικό) 20:30
 • Τμήμα αυτοάμυνας 21:20

ΠΕΜΠΤΗ

 • PILATES        10:30

 • Zumba Fitness   19:00                                     ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
 • Tae Kwon Do  20:00

ΣΟΛΟΓΓΙ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • ZUMBA FITNESS          10:30
 • Tae Kwon Do (junior)    17:00
 • Tae Kwon Do (Μικροί)   18:00
 • Tae Kwon Do (Αγωνιστικό) 19:00

Σάββατο

  • ZUMBA FITNESS          10:00
  • Tae Kwon Do (Αγωνιστικό) 11:00