Ιστορία του Tae Kwon Do

Το Tae Kwon Do είναι μια πολύ παλιά πολεμική τέχνη της Κορέας με ιστορία 2.500 ετών. Στην παλαιά Κορέα υπήρχαν δυο πολεμικές τέχνες: το Tae Kyon και το Sumbaki όπου αυτές οι δυο τέχνες ενώθηκαν υπό την καθοδήγηση και τροποποίηση του στρατηγού Choi Hon Hi και γεννήθηκε – ιδρύθηκε το Tae Kwon Do το 1965.

Tae: Σημαίνει λακτίζω, χτύπημα με το πόδι.
Kwon: Σημαίνει χτύπημα με γροθιά.
Do: Είναι ο τρόπος, τέχνη, μυαλό, προκειμένου να εκτελέσουμε όλα τα προηγούμενα.